ყოველდღიური ქიმიური ნაერთების კვალდაკვალ

 

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ოკეანეების შემჟავება „ნახშირბადის დიოქსიდის“ (ნახშირორჟანგი, ნახშირბადის დიოქსიდი და ნახშირბად(IV)-ის ოქსიდი სინონიმებია) პრობლემაში გადის ხოლმე. ჩვენ კარგად ვიცით, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის კონცენტრაციის გაზრდამ კლიმატზე და კლიმატის ცვლილების უარყოფით ასპექტებსაც ვიცნობთ: ამინდის უფრო ხშირი ცვალებადობა, შედარებით მაღალი გლობალური საშუალო ტემპერატურა... რასაკვირველია, ოკეანეების შემჟავება გლობალურ დათბობასთან შედარებით ნაკლები სისწრაფით წავა, მაგრამ მისმა შედეგებმა არანაკლებად სერიოზულ წერტილამდე შეიძლება მიგვიყვანოს.

 

დავიწყოთ ფუნდამენტებით. ზღვის წყალს სუსტი ტუტე რეაქცია აქვს. ნახშირორჟანგს შეუძლია გაიხსნას წყალში და, ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება გაგიხარდეთ, რადგან ეს გამოიწვევს ატმოსფეროში ნახშირბადის დიოქსიდის ...

სრულად

ნახშირბადის დიოქსიდი, კლიმატის ცვლილება, ნახშირორჟანგი, გლობალური დათბობა, ზღვა, ოკეანე, CO2

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ცრემლმდენი გაზი სინამდვილეში აირი არაა. ყოველ შემთხვევაში, მისი აქტიური კომპონენტი მაინც. საზოგადოდ, ცრემლმდენ აირს წარმოადგენს ნაერთი, რომელსაც 2-ქლორბენზალმალონიტილი, ან მოკლედ „სი-ეს“ (CS) აირი, ჰქვია. ოთახის ტემპერატურაზე ეს ნივთიერება მყარია. როგორც წესი, მას მიკროსკოპული ნაწილაკების სახით ფანტავენ ან ხსნიან გამხსნელში და სპრეის სახით იყენებენ.

 

უფრო ხშირად ცრემლმდენი აირი იფანტება ცეცხლწაკიდებული კანისტრების საშუალებით. ამ კანისტრებში მოთავსებულია საფანტი ნარევი, რომლიც შეიცავს ნახშირს საწვავად და კალიუმის ნიტრატს - მჟანგავს. მჟანგავი ეხმარება, რომ უფრო სწრაფად დაიწვას ნახშირი და, შესაბამისად, უფრო სწრაფად გაიფანტოს აქტიური კომპონენტი.

 

მბოლავი ნარევი შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტ „სი-ესს“, საქაროზას (შაქარს) ...

სრულად

ქიმია, სი-ესი, CS, პროტესტი, ცრემლსადენი გაზი, მეცნიერება.

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეგვხვედრია ქიმიური ნაერთები, რომლებიც კლასიფიცირდებიან, როგორც მჟავა და ტუტე: ლიმონის წვენს მჟავა რეაქცია აქვს, მათეთრებელს კი - ტუტე და ა.შ. სახლში არაერთი ნივთიერების შემოწმება შეგიძლია ძალზე მარტივად, რათა გაიგოთ ამ ნივთიერებას მჟავა თუ ტუტე რეაქცია აქვს. ნივთიერებები, რომლებიც წითელ კომბოსტოს დამახასიათებელ ფერს აძლევენ, შესაძლებელია, გამოყენებული იყოს pH ინდიკატორის დასამზადებლად - ეს პოსტი გაჩვენებთ, თუ როგორ...

 

ალბათ, სკოლაში ქიმიის კურსიდან გახსოვთ pH-ის სკალა, მაგრამ თუ არ გახსოვთ, მომდევნო ინფოგრაფიკას დაელოდეთ/გადახედეთ. ახლა კი მოკლედ რომ ვთქვათ, ითვლება, რომ თუ ნივთიერებას აქვს 7-ზე დაბალი pH, მაშინ მას მჟავა რეაქცია აქვს, ხოლო თუ ნივთიერებას 7-ზე მეტი pH დაუდასტურდა - ტუტე რეაქცია. ინდიკატორები სხვადასხვა მჟავიანობა-ტუტიანობაზე ...

სრულად

მჟავა, ფუძე, ტუტე, pH, წითელი კომბოსტო, ინდიკატორი.

 

 

s