კონფერენციები

მიმდინარე კონფერნცია ვერ მოიძებნა2nd International Scientific Conference: “Science, Education, Innovations and Chemical Technologies – From Idea to Implementation” 2023

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტს პატივი აქვს მოგიწვიოთ მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაში "მეცნიერება, განათლება, ინოვაციები და ქიმიური ტექნოლოგიები - იდეიდან დანერგვამდე. 2023“ მონაწილეობის მისაღებად.

ღონისძიება გაიმართება თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში (ჭავჭავაძის გამზ. 1, თბილისი, 0179)

 

თარიღი: 2023-11-23-დან 2023-11-25-მდე

ჩატარების ადგილი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი (ჭავჭავაძის გამზ. 1, თბილისი, 0179)

8th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials

Dear Colleagues, on July 26-28 of 2023 in Tbilisi takes place 8th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials was organized by Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The purpose of the conference is to encourage scientists working in polymer and advanced chemistry to present their investigations dedicated to problems and discoveries in the above-mentioned fields. Also, ICSP & AM 8 will help to introduce effectively innovative scientific research of Georgian and Ca

თარიღი: 2023-07-26-დან 2023-07-28-მდე

ჩატარების ადგილი:Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

6-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS: "Chemistry, Agrochemistry and Biology: Modern Trends and Achievements" dedicated to anniversary of David Sarajishvili

On behalf of all Organizers we have a pleasure and privilege to invite you to participate in the 6th International Conference of Young Scientists - “Chemistry, Agrochemistry and Biology: Modern Trends and Achievements” (ICYS-2023), that will be held on the June 18th-21st, 2023 in Tbilisi, Georgia.

The Conference is the 6th in a series of international conferences, organized by the Agricultural University of Georgia and Association of Professional Chemists of Georgia.

თარიღი: 2023-06-18-დან 2023-06-21-მდე

ჩატარების ადგილი: Agricultural University of Georgia located in capital city of Georgia - Tbilisi.

ISPC-2022

2022 წლის 1-2 ოქტომბერს ჩატარდება თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ქართული მეცნიერული ფარმაცია: წარსული და აწმყო“

თარიღი: 2022-10-01-დან 2022-10-02-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

7th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP&AM7)

Organizing Committee and Advisory Board invites You and your colleagues to participate in the 7th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP&AM7), which will be held in Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, from 27-30 July 2021.

თარიღი: 2021-07-27-დან 2021-07-30-მდე

ჩატარების ადგილი:Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

10th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC)

the Organizing Committee cordially invites you to the 10th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019) which will be organized by the Ligurian Section of the Società Chimica Italiana (SCI) and will be held in Milano Marittima-Cervia (Ravenna), Italy on September 15th-19th, 2019.

The conference series “EurAsian Meeting on Heterocyclic Chemistry” is a scientific event that has been established in Russia since 2000, attracting attendees from both industry and academia from Eu

თარიღი: 2019-09-15-დან 2019-09-19-მდე

ჩატარების ადგილი:Milano Marittima, Italy

6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials

In 17-20 July of 2019 in Batumi takes place 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials organized by Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Sh. Rustaveli Batumi State University. The purpose of the conference is to encourage scientists working in polymer and advanced chemistry to present their investigations dedicated to problems and discoveries in above mentioned fields.

თარიღი: 2019-07-17-დან 2019-07-20-მდე

ჩატარების ადგილი:Batumi, Georgia

მოსწავლეთა და მაწავლებელთა ყოველწლიური რესპუბლიკური კონფერენციის "ოქროს რიცხვი"

მოსწავლეთა და მაწავლებელთა ყოველწლიური რესპუბლიკური კონფერენციის "ოქროს რიცხვი" საორგანიზაციო კომიტეტი მოხარულია შეგატყობინოთ, რომ აცხადებს კონფერენციაში მონაწილეთა რეგისტრაციას და თეზისების მიღებას. მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონფერენცია "ოქროს რიცხვი" ორგანიზებულია საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მიერ სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ პროექტის მა

თარიღი: 2019-05-19-დან 2019-05-25-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, ქუთაისი

International Artvin Symposium

We will be honored with your participation in International Artvin Symposium that will be held on 18-20 October 2018 at Artvin Coruh University.

თარიღი: 2018-10-18-დან 2018-10-20-მდე

ჩატარების ადგილი:ართვინი, თურქეთი

World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds

Tbilisi State Medical University & Innovinc International invites you to participate in the “World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds” will takes place on October 09-11, 2017 Tbilisi, Georgia with the theme "Choosing the right way to reach the future"

თარიღი: 2017-10-09-დან 2017-10-11-მდე

ჩატარების ადგილი:Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia

5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials

In 2-5 July of 2017 in Tbilisi takes place 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials organized by Iv Javakhishvili Tbilisi State University. The purpose of the conference is to encourage scientists working in polymer and advanced chemistry to present their investigations dedicated to problems and discoveries in above mentioned fields.

თარიღი: 2017-07-02-დან 2017-07-05-მდე

ჩატარების ადგილი:Tbilisi

მოსწავლეთა რესპუბლიკური ოლიმპიადა “დედამიწა ჩვენი სახლია“

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოება და საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია ატარებს მოსწავლეთა რესპუბლიკურ მეორე ოლიმპიადას „დედამიწა ჩვენი სახლია“

თარიღი: 2016-11-16-დან 2017-01-28-მდე

ჩატარების ადგილი:საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

International Conference of Young Conference: Chemistry Today -2016

On behalf of all Organizers we have a pleasure and privilege to invite you to attend The 5th International Conference of Young Scientists - Chemistry Today (ICYS-2016) which will be held on the 18-21 September, 2016 in Tbilisi, Georgia. The conference is the 5-th in a series of annual international conferences held every year, organized by the Agricultural University of Georgia and Association of Professional Chemists of Georgia.

თარიღი: 2016-09-18-დან 2016-09-21-მდე

ჩატარების ადგილი:Tbilisi, Georgia

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა

2016 წლის 19-20 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”.

თარიღი: 2016-05-19-დან 2016-05-20-მდე

ჩატარების ადგილი:ქუთაისი

მოსწავლეთა რესპუბლიკური ოლიმპიადა „დედამიწა ჩვენი სახლია“

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოება და საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია 2015 წლის ნიადაგის წელთან გამოცხადებასთან დაკავშირებით ატარებს მოსწავლეთა რესპუბლიკურ ოლიმპიადას „დედამიწა ჩვენი სახლია“.

თარიღი: 2015-10-03-დან 2015-10-03-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ახალგაზრდა მკვლევართა მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიალოგი მეცნიერებაზე"

2015 წლის 23-26 ივნისს ერევენში ტარდება ახალგაზრდა მკვლევართა მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიალოგი მეცნიერებაზე" მიძღვნილი შპს "არმიბიოტექნოლოგიის" 5 და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის 45-ე წლისთავისადმი.

თარიღი: 2015-07-23-დან 2015-07-26-მდე

ჩატარების ადგილი:ერევანი, სომხეთი

4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials

In 1-4 July of 2015 in Batumi takes place 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials organized by Iv Javakhishvili Tbilisi State University and Sh. Rustaveli Batumi State University. The purpose of the conference is to encourage scientists working in polymer and advanced chemistry to present their investigations dedicated to problems and discoveries in above mentioned fields.

თარიღი: 2015-07-01-დან 2015-07-04-მდე

ჩატარების ადგილი:Batumi, Georgia

3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014) "Organic Chemistry - Driving Force of Life Development"

The Organizing Committee cordially invites you to the 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014) "Organic Chemistry - Driving Force of Life Development" organized by the Javakhishvili Tbilisi State University and Association of Professional Chemists of Georgia. This forthcoming conference will be held in Tbilisi, Georgia on September 25-28, 2014.

თარიღი: 2014-09-25-დან 2014-09-28-მდე

ჩატარების ადგილი:Tbilisi, Georgia

8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014)

The Organizing Committee cordially invites you to the 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014) which will be organized by the Javakhishvili Tbilisi State University and Association of Professional Chemists of Georgia. This forthcoming meeting will be held in Tbilisi, Georgia on September 20-24, 2014.

თარიღი: 2014-09-20-დან 2014-09-24-მდე

ჩატარების ადგილი:Tbilisi, Georgia

4th International Conference of Young Scientists - Chemistry Today

On behalf of all Organizers we have a pleasure and privilege to invite you to attend The 4th International Conference of Young Scientists - Chemistry Today (ICYS’14) which will be held on the 18-22 August, 2014 in Yerevan, Armenia. The conference is the fourth in a series of annual international conferences held every year in Tbilisi, Georgia organized by the Association of Professional Chemists of Georgia. For the first time the Young Chemists Association have an honored to continue this pre

თარიღი: 2014-08-18-დან 2014-08-22-მდე

ჩატარების ადგილი:Yerevan, Armenia

ქიმია ხვალ 2014

მოსწავლეთა კონფერენცია "ქიმია ხვალ-2014" ორგანიზებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სკოლის "ქართული სასწავლებელი“ და თბილისის 155-ე საჯარო სკოლის მიერ და მიზნად ისახავს ქიმიის, როგორც ერთ-ერთი საბუნებისმეტყველო დისციპლინის პოპულარიზაციას, აღნიშნული დისციპლინით დაინტერესებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის გამოვლენას, მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მომზადებას საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად, მოსწავლეთა ადრეული ასაკიდანვე ჩართულობას სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში, ზოგადსაგანმანათლე

თარიღი: 2014-06-01-დან 2014-06-01-მდე

ჩატარების ადგილი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბუმებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები-2013

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების დარგობრივი კომისიები "ფარმაკოქიმია" და "ორგანული ქიმია" 2013 წლის 25-26 ნოემბერს ატარებს მეორე სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები".

თარიღი: 2013-11-25-დან 2013-11-26-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი

3rd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials

Dear Colleagues, In 1-4 September of 2013 takes place 3rd Caucasian Symposium in Polymers and Advanced Materials organized by Iv Javakhishvili Tbilisi State University. The purpose of the conference is to encourage scientists working in polymer and advanced chemistry to present their investigations dedicated to problems and discoveries in above mentioned fields. Also ICSP&AM 3 will help to introduce effectively innovative scientific researches of Georgian and Caucasian scientific teams, which

თარიღი: 2013-09-01-დან 2013-09-04-მდე

ჩატარების ადგილი:Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები".

2013 წლის 6-7 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”.კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

 • კვების მრეწველობის თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • ჯანსაღი კვების პრობლემები და სასურსათო უსაფრთხოება;
 • გარემოს დაცვის ინჟინერია, გამოყენებითი ეკოლოგია და უსაფრთხოება;

თარიღი: 2013-07-06-დან 2013-07-07-მდე

ჩატარების ადგილი:ქუთაისი, წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია "ქიმია დღეს - 2013"

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის "ქიმია დღეს - 2013" საორგანიზაციო კომიტეტი მოხარულია შეგატუობინოთ, რომ მორიგი მე-3 კონფერენცია ჩატარდება 2013 წლის 17-19 მაისს სასტუმრო დიდუბე-პლაზაში.

თარიღი: 2013-05-17-დან 2013-05-19-მდე

ჩატარების ადგილი:სასტუმრო "დიდუბე პლაზა"

International Petrochemical Conference

2012 წლის 1 - 2 ნოემბერს თბილისში ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში, მიძღვნილი საქართველოში ნავთობქიმიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის აკადემიკოსს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100 წლისთავს

კონფერენციის თემატიკა

 • ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება;
 • ენერგორესურსების დაზოგვის ტექნოლოგიები, ენერგიის ალტერნატიული წყაროები;
 • პერსპექტიული პოლიმერული მასალები;
 • ნავთობმრეწველობა, გადამუშავება და ნავთობქიმია;
 • ნავთობითა დ

  თარიღი: 2012-11-01-დან 2012-11-02-მდე

  ჩატარების ადგილი:Tbilisi, Georgia

EFMC-ISMC 2012 - 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry

The ISMC 2012 will continue the tradition established by these biennial International Symposia and will cover drug discovery advances in all major therapeutic areas as well as the most recent advances in lead identification and optimization strategies, drug design and profiling technologies. This symposium traditionally attracts experts in drug research and development, in particular medicinal and synthetic chemists, combinatorial chemists, molecular modelers, pharmacologists, as well as develop

თარიღი: 2012-09-16-დან 2012-09-20-მდე

ჩატარების ადგილი:Berlin, Germany, Europe

EAMHC-7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2012)

The Organizing Committe cordially invites you to the EAMHC-7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2012) which will be organized by the Turkish Association of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry. This forthcoming meeting will be held in Istanbul, Turkey on June 17-21, 2012

თარიღი: 2012-06-17-დან 2012-06-21-მდე

ჩატარების ადგილი:Albert Long Hall in Bogazici University. Istanbul, Turkey

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო კონფერენცია: "ქიმია დღეს-2012"

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 2012 წლის 21-23 აპრილს ატარებს მეორე ახალგაზრდულ კონფერენციას -"ქიმია დღეს".
ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ქიმიისადმი ინტერესის გაზრდა და მათი ჩართვა აქტიურ სამეცნიერო შემოქმედებით საქმიანობაში და ერთობლივი კვლევების ჩატარების ხელშეწყობა.

თარიღი: 2012-04-21-დან 2012-04-23-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, სტუ

აკადემიკოს რაფიელ აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა და ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, გიწვევთ საიუბილეო ღონისძიებებზე, რომლებიც ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის რაფიელ აგლაძის დაბადების 100 წლისთავს

თარიღი: 2011-10-18-დან 2011-10-21-მდე

ჩატარების ადგილი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში - "ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის მიღწევები"

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში - "ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის მიღწევები" ჩატარდება 25-27 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო "D-Plaza"-ში. კონფერენციის ორგანიზატორები არიან თბილისის ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. კონფერენციის საინფორმაციო მხარდაჭერას ახორციელებს "საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია".

კონფერენცია ეძღვნება როგორც ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის, ისე ორგანული ქიმიის სხვა მ

თარიღი: 2011-09-25-დან 2011-09-27-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, საქართველო

Challenges in Organic Materials and Supramolecular Chemistry

Challenges in Organic Materials & Supramolecular Chemistry is the third and final event in the International Symposia on Advancing the Chemical Sciences (ISACS) series for 2011....

თარიღი: 2011-09-02-დან 2011-09-05-მდე

ჩატარების ადგილი:Beijing (CN)

First International Conference on Organic Food Quality and Health Research

The Conference will focus on the State of the Art in Research on Organic Food Quality and Health in the following areas, reflecting topics of the conference sessions:...

თარიღი: 2011-05-18-დან 2011-05-20-მდე

ჩატარების ადგილი:Prague, Czech Republic, Europe

ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია: "ქიმია დღეს"

2011 წლის 26 თებერვალს საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში (ორგანული ქიმიის მიმართულება, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი) ტარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს".

თარიღი: 2011-02-26-დან 2011-02-26-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, სტუ

აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება

2010 წლის 24-25 ნოემბერს საქართველოს სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"

თარიღი: 2010-11-24-დან 2010-11-25-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება

საერთაშორისო - სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” ჩატარდება 2010 წლის 10-12 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის” მიმართულების ეგიდით. კონფერენცია ეძღვნება გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის კათედრის დაარსების 30 წლისთავს და მისი დამაარსებლის ქიმიის მეცნიერებათა დ

თარიღი: 2010-11-10-დან 2010-11-12-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი. სტუ

ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები

2010 წლის 17–18 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საინჟინრო-ტქნოლოგიური ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულმა კონფერენცია "ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები".

თარიღი: 2010-06-17-დან 2010-06-18-მდე

ჩატარების ადგილი:ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმი-გაზაფხული-2010

2010 წლის 7–9 მაისს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია "ბათუმი-გაზაფხული-2010" ჩატარდა. კონფერენცია სხვა საპატიო სტუმრებთან ერთად ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პერ ეკლუნდმა გახსნა. "ბათუმი-გაზაფხული-2010" ევროპის დღეს - 9 მაისს მიეძღვნა და მისი მიზანი იყო მსოფლიოს მდგრადი განვითარების თანამედროვე მიდგომების შემუშავება. სამდღიან კონფერენციაში ევროპის 20-მდე ქვეყნის 200 ცნობილი მეცნიერმა, დიპლომატმა და პოლიტიკოსმა მიიღო მონაწილეობა.

თარიღი: 2010-05-07-დან 2010-05-09-მდე

ჩატარების ადგილი:ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 30 მარტი, 2010

თარიღი: 2010-03-30-დან 2010-03-30-მდე

ჩატარების ადგილი:თბილისი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში

სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში მიძღვნილი პროფ. გოგი ჭირაქაძის 75–ე წლისთავისადმი სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009

თარიღი: 2009-10-16-დან 2009-10-16-მდე

ჩატარების ადგილი:სიღნაღი, სასტუმრო ფიროსმანი