უნივერსიტეტები

 

კვლევითი ინსტიტუტები:

  • რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
  • ი. ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
  • პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
  • საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტი