ჩამოტვირთვები

წესდება

 • წესდება - PDF

 

პრესს–რელიზი

 • 2024 წლის  კედლის გადასაფურცლი კალენდარი - PDF

 

ელემენტების პერიოდულობის ცხრილები

 • ელემენტების პერიოდულობის ცხრილი (www.chemistry.ge) – PDFPNG

 

პოსტერები

 • პალადიუმი  – იდეალური რანდევუ ნახშირბად ატომებისათვის –  PDF

 

ფლაიარები

 • პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის -  *.PDF (713KB)

 

ფორმები

 • განცხადება - PDF

 • სამეცნიერო თემატიკის განთავსების ფორმა  -  DOC

 • წევრის CV-ს  ფორმა - DOC

 • სტუდენტის CV-ს ფორმა - DOC

 • პროექტის TPF ფორმა - DOT (30.5K)

 

ნიმუშები

 • პროექტის TPF ნიმუში - PDF (134K)