ყოველდღიური ქიმიური ნაერთების კვალდაკვალ

 

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

სამედიცინო ოპერაცია გაცილებით კომფორტული გახდა მას შემდეგ, რაც 1840-იან წლებში, ეთერით ანესთეზია გამოიყენეს. გავეცნოთ ანესთეზიის ტიპებს, ნაერთებს და მუშაობის პრინციპს.

სრულად

საანესთეზიო საშუალებები, კოკაინი, ლიდოკაინი, პროპოფოლი, სევოლფურანი,

Compound Interest   |  თარგმანი: ინფოგრაფიკა: ლაშა ხუციშვილი; ტექსტი: ანა შავშიშვილი

 

ალბათ ფიქრობთ, რომ თითქოს არაყის ქიმია ბევრს არაფერს მოიცავს. მართლაც, ბოლოს და ბოლოს ის ხომ ძირითადად ორი ნივთიერებისგან - წყლისა და ეთანოლისგან შედგება? მიუხედავად ამისა, ეს თემა ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. განვიხილოთ არაყის დამზადების ქიმიური „საიდუმლოები“.

თავდაპირველად, მოკლედ შევაჯამოთ არყის მომზადების პროცესი, რომელიც სხვა ფერმენტირებული ალკოჰოლური სასმელების დამზადების მეთოდს ძალიან ჰგავს. სტერეოტიპია, რომ არაყი მხოლოდ კარტოფილისგან მზადდება. სინამდვილეში მთავარი ინგრედიენტი ძირითადად მარცვლოვანი კულტურებია, როგორებიცაა: სიმინდი, ჭვავი, ხორბალი და ა. შ. მათი საფუარით ფერმენტირებისას წარმოიქმნება ეთანოლი (ალკოჰოლი), თუმცა ხსნარი კონცენტრირდება მხოლოდ 16%-მდე, რაც არყის დასამზადებლად არაა საკმარისი. შემდგომი ეტაპების საკვანძო ნაწილია ...

სრულად

ეთანოლი, არაყი, ალკოჰოლური სასმელები

Compound Interest   |  თარგმანი: ინფოგრაფიკა: ლაშა ხუციშვილი; ტექსტი: მაკინე არაბული

 

ფიჭვის ხის არომატი ჩვენში შობის განწყობას აღძრავს. ამის გამომწვევი მიზეზი მოლეკულა ალფა-პინენია. დეტალურად განვიხილოთ ამ არომატის მიმცემი ნაერთის ქიმიური შედგენილობა.

შობის არომატის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი პინენია, ნაერთი, რომელიც ბუნებაში ორი განსხვავებული იზომერის ალფა- და ბეტა-პინენების სახით გვხვდება. ფიჭვის ხეების უმრავლესობაში ალფა-პინენი უფრო მეტია, ვიდრე ბეტა იზომერი, თუმცა ორივე მათგანი წარმოდგენილია ხის ფისის შემადგენლობაში. სკიპიდარი მიიღება ხეებისგან, ძირითადად ფიჭვის ფისისგან, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ პინენის ორივე იზომერის სურნელი ხშირად აღწერილია, როგორც სკიპიდარისებრი, ვინაიდან, ისინი დისტილირებული (გამოხდილი) ზეთის მთავარი შემადგენელი კომპონენტებია.

პინენი მიეკუთვნება  ტერპენების კლასს. ტერპენები ორგანული ნაერთების ...

სრულად

პინენი, არომატი, ტერპენები, ბორნილის აცეტატი