როგორ მუშაობს მზის პანელები?

კლიმატის კრიზისიუბიძგებს მსოფლიოს, რომ ჩაანაცვლოს საწვავი წიაღისეული განა-ხლებადი ენერგიის წყაროებით. ეს გრაფიკა ხსნის, როგორ მუშაობს მზის ბატერეა.

თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი
 

 

 

s