ყოველდღიური ქიმიური ნაერთების კვალდაკვალ

 

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

როცა საუბარია ხოლმე ქიმიურ რეაქციებზე, შეიძლება იფიქროთ, რომ ისინი შეუქცევადები არიან, ერთი ნივთიერება მუდმივად მეორე ნივთიერებად გარდაიქმნება. მართლაც, ზოგჯერ ასეცაა, თუმცა ზოგიერთი ქიმიური რეაქცია შექცევადია, შესაბამისად, ამ რეაქციის შედეგად მიღებული პროდუქტები შეიძლება შევიდნენ რეაქციაში ერთმანეთთან და წარმოქმნან საწყისი რეაგენტები. ეს შექცევადი რეაქციები გარკვეულ პირობებში აღწევს ე. წ. „წონასწორობას“. წონასწორობის არსის გაგება ბევრისთვის რთულია ხოლმე. ეს ინფოგრაფიკა შეიქმნა იმისათვის, რომ ამ ცნების არსი ცოტა მაინც უფრო ნათელი გახდეს...

 

პირველ რიგში, დავაზუსტოთ, რა არის წონასწორობა. ჩაკეტილ სისტემაში (ე. ი. სისტემაში, რომელშიც არ ხდება ნივთიერებების გარემოსთან მიმოცვლა), რეაქციის საწყის მდგომარეობაში იქნება მხოლოდ რეაგენტები. როდესაც რეაქცია ...

სრულად

ქიმია, წონასწორობა, ლე შატელიეს პრინციპი, ტემპერატურა, წნევა, კონცენტრაცია, კატალიზატორი, ჰაბერის პროცესი

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ზაფხულის განუყოფელი ნაწილია ნაყინი. ერთი შეხედვით ნაყინი მარტივი დესერტია, თუმცა მის უკან კომპლექსური ქიმია დგას. ეს ინფოგრაფიკა ნაყინის ინგრედიენტებს მიმოიხილავს და ხაზს უსვამს თითოეული კომპონენტის მნიშვნელობასა და გავლენას საბოლოო პროდუქტზე. აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ ბევრი რამის თქმა შეიძლება ნაყინთან დაკავშირებით, ეს ინფოგრაფიკა მხოლოდ მიმოხილვაა.

 

როგორც აღვნიშნე, ერთი შეხედვით რთული დასაჯერებელია, რომ ნაყინი რთული რამაა, იგი ხომ ჩვენთვის ცნობილი ინგრედიენტების: რძის, ნაღებისა და შაქრის ნაზავია. რამდენად რთული შეიძლება იყოს ამ სამი კომპონენტის შერევა? როგორც აღმოჩნდა: საკმაოდ რთული! ამ სამი ინგრედიენტის უბრალოდ შერევითა და გაყინვით კარგი ნაყინი არ მიიღება. იმისათვის, რომ გავარკვიოთ რატომ, აუცილებელია ვისაუბროთ თითოეულ კომპონენტზე და მათ როლზე ნაყინის ...

სრულად

ნაყინი, მეცნიერება, ზაფხული

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

რა განსხვავებაა სულფატებსა და სულფიტებს შრის, ქლორატებსადა პერქლორატებს? მოცემული ინფოგრაფიკა ასახავს იმ ძირითად პოლიატომურ იონებს, რომლებიც ხშირად შეგხვდებათ ქიმიის სწავლისას.

ამ იონთა სტრუქტურებში შეხვდებით წყვეტილი ხაზებით გამოსახულ ბმას, რომელიც უჩვენებს, თუ სად ხდება მუხტის დელოკალიზაცია. იონის მუხტი გარედანაა ნაჩვენები. ჩემთვის ცნობილია, რომ ბმების ამ მეთოდით გამოსახვა სკოლის მოსწავლეებისთვის უჩვეულოა, თუმცა გადავწყვიტე, რომ ასე დავტოვო.

რა თქმა უნდა, პოლიატომური იონების რაოდენობა ამ ინფოგრაფიკით არ შემოისაზღვრება. არი იონებიც, რომლებიც სკოლის მოსწავლეები არ შეხვედრილან.

სრულად

ქიმია, ნაერთები, ფორმულა, პოლიატომური იონები

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები