ყოველდღიური ქიმიური ნაერთების კვალდაკვალ

 

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

...

სრულად

მეცნიერება, შემოდგომა, ქიმია, დაგვიანებები, მატარებელი, ლიანდაგი, რელსი.

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

მოვიდა სექტემბერი და ზოგიერთმა ხემ შემოდგომის სიცოცხლის ელფერი შეიძინა. რამდენადაც მარტივად არ უნდა მოგეჩვენოთ, ნებისმიერი ფერი ქიმიური ნაერთების შედეგია, რომელთაგან ზოგიერთი ქვემოთაა წარმოდგენილი.

სანამ ამ ნაერთებზე ვისაუბრებდე, მანამდე სჯობს, რომ გავარკვიოთ, როგორ მიიღება ფერი. იმისათვის რომ ეს დავადგინოთ, საჭიროა დავაკვირდეთ ქიმიურ ბმებს, რომლებისგანაც ეს ნაერთები შედგებიან. ეს ნივთიერებები შეიცავს ერთმაგ ბმებს, რომლებიც წარმოადგენს ერთ საზიარო ელექტრონულ წყვილს ამ ატომებს შორის, ან ორმაგ ბმებს, რომლებიც ორ საზიარო ელექტრონულ წყვილს წარმოადგენს. ფერის გამომწვევი მოლეკულები, რომლებიც შემოდგომის ფოთლებში შედიან, შეიცავენ ერთმაგი და ორმაგი ბმების მონაცვლეობას - ამას შეუღლება ეწოდება. დიდი რაოდენობის ორმაგი და ერთმაგი ბმების შეუღლება მოლეკულას საშუალებას აძლევს შთანთქოს ხილული ...

სრულად

შემოდგომა, ფოთოლცვენა, ფოთოლი, ხეები, ქიმია, ფერი.

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

მოდით, დღეს დედამიწის საზღვრებს გავცდეთ და კოსმოსში გავიჭრათ... გავეცნოთ მზის სიტემის პლანეტების ატმოსფეროს შედგენილობას. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პლანეტას აქვს ატმოსფერო ჩვენს მზის სისტემაში, მიუხედევად იმისა, რომ ზოგიერთ პლანეტას, როგორიცაა მერკური, გაცილებით თხელი და ცვალებადი ატმოსფეროს კომპოზიცია აქვს. სხვადასხვა ფიზიკური პირობები სხვადასხვა პლანეტებზე, აგრეთვე, გარკვეულ ეფექტებსაც განაპირობებს, რომლებსაც ქვემოთ გაეცნობით.

 

მერკური

მერკურს მკაცრად განსაზღვრული ატმოსფერო არ აქვს. იგი გამოირჩევა უთხელესი ატმოსფეროთი, რომლის სისქე დედამიწის ატმოსფეროს სისქის, დაახლოებით, ერთი მეტრილიონედია. მერკურის მიზიდულობის ძალა დედამიწის გრავიტაციის 38%-ს შეადგენს, რის გამოც პლანეტა მერკურს ატმოსფეროს შენარჩუნება მაინც და მაინც არ შეუძლია. ...

სრულად

ქიმია, პლანეტა, კოსმოსი, ატმოსფერო

 

 

s