ყოველდღიური ქიმიური ნაერთების კვალდაკვალ

 

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ცრემლმდენი გაზი სინამდვილეში აირი არაა. ყოველ შემთხვევაში, მისი აქტიური კომპონენტი მაინც. საზოგადოდ, ცრემლმდენ აირს წარმოადგენს ნაერთი, რომელსაც 2-ქლორბენზალმალონიტილი, ან მოკლედ „სი-ეს“ (CS) აირი, ჰქვია. ოთახის ტემპერატურაზე ეს ნივთიერება მყარია. როგორც წესი, მას მიკროსკოპული ნაწილაკების სახით ფანტავენ ან ხსნიან გამხსნელში და სპრეის სახით იყენებენ.

 

უფრო ხშირად ცრემლმდენი აირი იფანტება ცეცხლწაკიდებული კანისტრების საშუალებით. ამ კანისტრებში მოთავსებულია საფანტი ნარევი, რომლიც შეიცავს ნახშირს საწვავად და კალიუმის ნიტრატს - მჟანგავს. მჟანგავი ეხმარება, რომ უფრო სწრაფად დაიწვას ნახშირი და, შესაბამისად, უფრო სწრაფად გაიფანტოს აქტიური კომპონენტი.

 

მბოლავი ნარევი შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტ „სი-ესს“, საქაროზას (შაქარს) ...

სრულად

ქიმია, სი-ესი, CS, პროტესტი, ცრემლსადენი გაზი, მეცნიერება.

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეგვხვედრია ქიმიური ნაერთები, რომლებიც კლასიფიცირდებიან, როგორც მჟავა და ტუტე: ლიმონის წვენს მჟავა რეაქცია აქვს, მათეთრებელს კი - ტუტე და ა.შ. სახლში არაერთი ნივთიერების შემოწმება შეგიძლია ძალზე მარტივად, რათა გაიგოთ ამ ნივთიერებას მჟავა თუ ტუტე რეაქცია აქვს. ნივთიერებები, რომლებიც წითელ კომბოსტოს დამახასიათებელ ფერს აძლევენ, შესაძლებელია, გამოყენებული იყოს pH ინდიკატორის დასამზადებლად - ეს პოსტი გაჩვენებთ, თუ როგორ...

 

ალბათ, სკოლაში ქიმიის კურსიდან გახსოვთ pH-ის სკალა, მაგრამ თუ არ გახსოვთ, მომდევნო ინფოგრაფიკას დაელოდეთ/გადახედეთ. ახლა კი მოკლედ რომ ვთქვათ, ითვლება, რომ თუ ნივთიერებას აქვს 7-ზე დაბალი pH, მაშინ მას მჟავა რეაქცია აქვს, ხოლო თუ ნივთიერებას 7-ზე მეტი pH დაუდასტურდა - ტუტე რეაქცია. ინდიკატორები სხვადასხვა მჟავიანობა-ტუტიანობაზე ...

სრულად

მჟავა, ფუძე, ტუტე, pH, წითელი კომბოსტო, ინდიკატორი.

Compound Interest   |  თარგმანი: ლაშა ხუციშვილი

 

pH სკალა ჩვენთვის ცნობილი სკალაა. უმეტეს ადამიანს, ალბათ, ის ქიმიის გაკვეთილებიდან ახსოვს, ესაა სკალა, რომელიც გამოიყენება, რათა შეფასდეს რამდენად ძლიერი მჟავა/ტუტე არე აქვს ხსნარს. რიცხვები, რომლებიც ფერებს შეესაბამება, pH-ის მნიშვნელობებია, რომლებზეც უნივერსალური ინდიკატორი შესაბამის ფერს იღებს. ბევრ ადამიანს არ ეცოდინება pH-ის უკან მდგომი ქიმია, მაინც საიდან მოვიდა ეს რიცხვები?

 

სინამდვილეში აღნიშვნაში pH ნაწილობრივ გადმოცემულია მისი შინაარსი. „H“ pH-ში აღნიშნავს ელემენტ წყალბადს. მარტივად რომ ვთქვათ, pH სკალა გვიჩვენებს, თუ რა რაოდენობის წყალბადიონებია ხსნარში: რაც უფრო მეტია წყალბადის კატიონი ხსნარში, მით მცირეა pH. რაც შეეხება „p“-ს pH-ში, იგი ქიმიკოსებისთვის მათემატიკური ოპერაცია ‘-log10’-ს. აღნიშნავს. ...

სრულად

მჟავები, ფუძეები, მეცნიერება, უნივერსალური ინდიკატორი, pH