შეეკითხე მეცნიერს

 

კითხვა.

რატომ არ ამატებენ წყალს ქლორიდებს ელექტროლიზის დროს ელექტროგამტარობის გაზრდის მიზნით?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

ა)როგორ განვასხვავოთ ბუნებრივი ბოჭკო სინთეზური ბოჭკოსაგან? ბ)რატომ იყენებენ ბოჭკო კაპრონის მისაღებად ეტა-ამინოკაპრონმჟავას და არა ალფა,ბეტა,გამა-ამინოკაპრონმჟავას?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

ლაკმუსის ხსნარის გარდა კიდევ რა ინტიკატორები გამოიყენება
რუსა პაქსაშვილი

კითხვა.

დაასრულეთ რეაქცია სათანადო პირობების მითითებით: C6H5CH3 + H2 =?
მიმდინარეობს თუ არა ეს რეაქცია ბენზოლის ბირთვის გარდაქმნით?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

რომელი სახელწოდებაა არასწორად მითითებული: ა)1,3-დიმეთილჰექსანი; ბ)2,3-დიმეთილჰექსანი გ)2-ეთილჰექსანი; დ)3-ეთილჰექსანი. გთხოვთ ახსენით რატომ. წინასწარ გიხდით მადლობას.
ნიკა წიქარაძე

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები