შეეკითხე მეცნიერს

 

კითხვა.

როგორია ალკანის ქიმიური თვისებები: წვა, ჟანგვა, ჰალოგენირება, ნიტრირება, სულფირება, დეჰიდრირება.
ნათია ნამგალაძე

კითხვა.

C3H5- შედგენილობის რამდენი იზომერული რადიკალი შეიძლება არსებობდეს?
ნინო არაბული, მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

გამარჯობათ, აზოტის მოლეკულის აღნაგობა სხვადასხვა ლიტერატურაში სხვადასხვანაირადაა მოცემული: ერთგან აღნიშნულია, რომ "ქიმიური ბმები აზოტის ატომებს შორის sp ჰიბრიდული ორბიტალების და pp ორბიტალების გადაფარვით მყარდება."- გაუგებარია, რადგან გარე შრეზე აზოტის ატომს თავისუფალი ორბიტალი არ აქვს, გათიშვა რომ მოხდეს და გაუწყვილებელი s ელექტრონი წარმოიქმნას, რომელმაც ჰიბრიდიზაცია უნდა განიცადოს. მეორე ლიტერატურაში წერია,რომ "აზოტის p ელექტრონების გადაფარვა ხდება" და ჰიბრიდულობა არ არის აღნიშნული. საინტერესოა აზოტის მოლეკულის აღნაგობა, პასუხისათვის წინასწარ გმადლობთ.
დონარა ბაზალელი

კითხვა.

რამდენი მოლეკულა ჟანგბადია 1 ლიტრ ჰაერში?
ნადიკო ჟუჟუნაშვილი

კითხვა.

შესაძლებელია თუ არა ალკინებისთვის გეომეტრიული იზომერების არსებობა? პასუხი დაასაბუთეთ.
მერაბ გზირიშვილი

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები