შეეკითხე მეცნიერს

 

კითხვა.

მოგესალმებით... მაქვს შემდეგი შეკითხვა. რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მომაწოდოთ KOH-ის ხსნარზე? ხსნარი გამიოყენბა როგორც ტიტრი მჯავური , რიცხვის დასადგენად. მაგალიტად ნავთობპროდუქტებში: როგორ მზადდება? შენახვის პირობები?
გიორგი ნაცვლიშვილი

კითხვა.

ურთიერთქმედებს თუ არა გოგირდმჟავასთან C2H5NH2? თუ ურთიერთქმედებს, დაწერეთ რეაქციის ტოლობა.
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

რამდენი ქიმიური ელემენტის დღეისათვის?
დავით ხარაბაძე

კითხვა.

გამარჯობათ, მოცემულია გარდაქმნები.
2CuS + 3O2= 2CuO + SO2
2 SO2 + O2=2SO3
SO3 + H2O=H2SO4
ვთქვათ გვეკითხებიან რა მასის სპილენძის სულფიდია საჭირო რაღაც განსაღვრული მასის გოგირდმჟავას მისაღებად და ამასთანავე, გვეუბნებიან, რომ წარმოების დანაკარგებია 4%.უნდა გავითვალისწინოთ თუ არა წარმოების დანაკარგები თითოეულ ეტაპზე?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან რომელი შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან? BaCl2, C2H5OH, H2N-CH2–COOH, C2H5Cl ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან, რომელი შედის რეაქციაში მარილმჟავასთან? AgNO3, NaCl, H2N-CH2-COOH, C2H5OH
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

მაინტერესებს შემიძლია თუ არა მივიღო ნატრიუმის ჰიდროქსიდი ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის თერმული დაშლით სახლის პირობებში: 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2CO2. Na2CO3 Na2O + CO2. Na2O + H2O = 2NaOH. ან არსებობს თუ არა რაიმე მარტივი გზა ნატრიუმის ჰიდროქსიდის მისაღებად?
სანდრო მესტვირიშვილი

კითხვა.

ახლახანს ვნახე ინტერნეტში ესეთი ცდა: ნატრიუმის კარბონატი გახსნეს ცხელ წყალში და შიგ მოათავსეს ალუმინის ფირფიტა. რეაქცია მაშინვე დაიწყო ბუშტულების გამოყოფით რომელიც წყალბადი იყო. ახსნაში ეწერა რომ ნატრიუმის კარბონატი ცხელ წყალში ჰიდროლიზაციას განიცდის რის შემდეგაც წარმოიქმნება ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და ნახშირმჟავა. ნახშირმჟავა უცბად იშლება ხოლო ნატიუმის ჰიდროქსიდი კი რეაქციაში შედის ალუმინთან. ამის შემდეგ მეც გავიმეორე ცდა და ზუსტად იგივე მოხდა. თუ ეს მართლა ასეა, მაშინ რატომ განიცდის ჰიდროლიზს ნატრიუმის კარბონატი ასე ადვილად წყალში, როდესაც მის დასაშლელად 1000-ზე მეტი გრადუსია საჭირო?
სანდრო მესტვირიშვილი

კითხვა.

რა არის მშრალი ყინული? რატომ ეწოდება მას მშრალი? რა გამოყენება აქვს მშრალ ყინულს?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

რა არის მშრალი ყინული? რატომ ეწოდება მას მშრალი? რა გამოყენება აქვს მშრალ ყინულს?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

როგორ ამოვიცნოთ კონცენტრირებული გოგირდმჟავა და მარილმჟავა,თუ კოლბებს თავსახურებს არ მოვხსნით?
მერაბ გზირიშვილი