შეეკითხე მეცნიერს

 

კითხვა.

რამდენი ქიმიური ელემენტის დღეისათვის?
დავით ხარაბაძე

კითხვა.

ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან რომელი შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან? BaCl2, C2H5OH, H2N-CH2–COOH, C2H5Cl ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან, რომელი შედის რეაქციაში მარილმჟავასთან? AgNO3, NaCl, H2N-CH2-COOH, C2H5OH
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

ახლახანს ვნახე ინტერნეტში ესეთი ცდა: ნატრიუმის კარბონატი გახსნეს ცხელ წყალში და შიგ მოათავსეს ალუმინის ფირფიტა. რეაქცია მაშინვე დაიწყო ბუშტულების გამოყოფით რომელიც წყალბადი იყო. ახსნაში ეწერა რომ ნატრიუმის კარბონატი ცხელ წყალში ჰიდროლიზაციას განიცდის რის შემდეგაც წარმოიქმნება ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და ნახშირმჟავა. ნახშირმჟავა უცბად იშლება ხოლო ნატიუმის ჰიდროქსიდი კი რეაქციაში შედის ალუმინთან. ამის შემდეგ მეც გავიმეორე ცდა და ზუსტად იგივე მოხდა. თუ ეს მართლა ასეა, მაშინ რატომ განიცდის ჰიდროლიზს ნატრიუმის კარბონატი ასე ადვილად წყალში, როდესაც მის დასაშლელად 1000-ზე მეტი გრადუსია საჭირო?
სანდრო მესტვირიშვილი

კითხვა.

რა არის მშრალი ყინული? რატომ ეწოდება მას მშრალი? რა გამოყენება აქვს მშრალ ყინულს?
მერაბ გზირიშვილი

კითხვა.

გოგირდის დაწვის შედეგად მიიღება SO2. შეიძლება თუ არა SO2-ზე პირდაპირ წყლის დამატებისას მივიღო H2SO3?
მერაბ გზირიშვილი


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები