შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მოგესალმებით... მაქვს შემდეგი შეკითხვა. რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მომაწოდოთ KOH-ის ხსნარზე? ხსნარი გამიოყენბა როგორც ტიტრი მჯავური , რიცხვის დასადგენად. მაგალიტად ნავთობპროდუქტებში: როგორ მზადდება? შენახვის პირობები?
გიორგი ნაცვლიშვილი

პასუხი:.

KOH -კალიუმის ჰიდროქსიდი, წყალში ხსნადი ტუტეა. იგი თეთრი ფერის, გრანულების სახით არსებობს. ის ჰიგროსკოპულია და ინახავენ ჰერმეტულად დახურულ პლასტმასის ქილებში. მისი წყალში გახსნით შესაძლებელია ნებისმიერი/განსაზღვრული კონცენტრაციის (პროცენტული, მოლური, ნორმალური და ა.შ) წყალხსნარების მომზადება.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge