შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დაასრულეთ რეაქცია სათანადო პირობების მითითებით: C6H5CH3 + H2 =?
მიმდინარეობს თუ არა ეს რეაქცია ბენზოლის ბირთვის გარდაქმნით?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

არომატული სისტემების ჰიდრირება შესაძლებელია წყალადის არეში სპეციალური კატალიზატორების გამოყენებით. კატალიზატორებად გამოიყენება როგორც საყოველთაოდ ცნობილი მეტალები (Ni, Pt, Pd), ისე ახალი სისტემები როგორიცაა მაგალითად Ru/La2O3-ის წყალხსნარი მცირე რაოდენობა ნატრიუმის დიციანამიდთან ერთად.

აღნიშნულ პირობებში არომატული ბირთვის გარდაიქმნება ნაჯერ ციკლად. გარდა ამისა, არსებობს სპეციალური კატალიზატორები, რომელთა საშულებითაც შესაძლებელია ბენზოლის ბირთვის ნაწილობრივი ჰიდრირება, რომლის დროსაც მიიღება ციკლოჰექსენისა და ვიკლოჰექსადიენის ნაწარმები.შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge