შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რატომ არ ამატებენ წყალს ქლორიდებს ელექტროლიზის დროს ელექტროგამტარობის გაზრდის მიზნით?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

წყლის ელეტროლიზს ატარებენ წყალბადისა და ჟანგბადის მისაღებად. ამ დროს ელექტროლიზერში დაუშვებელია ქლორიდ იონების (ანიონების) არსებობა, რადგან ქლორის ანიონი უფრო ადვილად იჟანგება, ვიდრე ჟანgბადის ანიონი.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge