ასოციაციის სტუდენტი წევრები

არქანია ანდრეა , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტ

ბაქრაძე ნუცა , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გელაშვილი მარიამი , საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

გერგედავა ქეთევან , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელიაშვილი მარიამი , ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაყელაშვილი სოფიკო , თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზედგინიძე სოფო , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თინიკაშვილი თამაზი , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კუპატაძე თამარი , სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მამედოვი იბრაგიმი , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მხეიძე ანა , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნადირაშვილი ანა , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ოღლიშვილი ნანა , ივანე ჯავახიშვილის სახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რიჟინაშვილი დავითი , საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ქესაური ნატო , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჩიფჩიური თამუნა , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცუხიშვილი ნინო , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი