ვაყელაშვილი სოფიკო , სტუდენტი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: vakelashvilisop@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ანალიზური ლაბორატორია,სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტრო,(მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციები)ღვინის წარმოება,კვების წარმოება.

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 4

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2019

 

 

 

 

  სამეცნიერო აქტიურობა:

 

 

 

 

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

  • სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-რეგისტრატორი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

  • კემბრიჯ კოლეჯი-ინგლისური ენის B2დონის სერთიფიკატი

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-04