ჩიფჩიური თამუნა , სტუდენტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: chiphchiuri@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: თბილისი, ტურგენევის 7

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 2

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-27