ნადირაშვილი ანა , სტუდენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Anuka.nadirashvili@gmail.com; A.nadirashvili@chemi

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ქიმიური ლაბორატორიები,ქიმიური ექსპერტიზა

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური:

სწავლების წელი: 2

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-05