ოღლიშვილი ნანა , ბაკალავრი

ივანე ჯავახიშვილის სახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Nanikooghlishvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: საგანმანათლებლო დაწესებულება(სკოლა,უნივერსიტეტი) წარმოება(ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები) სურსათი(ხარისხის უზრუნველყოფა)

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური:

სწავლების წელი: 2

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 0008-12-26