გელაშვილი მარიამი , სტუდენტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: mgelas2017@agruni.edu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ქიმიური ლაბორატორია, ღვინის ლაბორატორია, კვებისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოები, ქიმიური ექსპერტიზა.

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 2

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

მოხალისე 13 ივნისის ტრაგედიის დროს 13.06.2015

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-07