ელიაშვილი მარიამი , სტუდენტი

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Mariam.eliashvili2014@ens.tsu.edu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: https://www.facebook.com/mari.eliashvili.3

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: სამეცნიერო ჟურნალში და განათლების სფერში

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური:

სწავლების წელი:

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2018

 

 

 

 

  სამეცნიერო აქტიურობა:

• ტეტრანიტროზოეთილ მონოდიეცილის ექსტრაქცია
• მოლეკულური სინჯის AOT-ის შებრუნებულ მიცელებთან შეკავშირების პროცესზე მარილების დანამატების გავლენის კვლევა

 

 

რჩეული თეზისები

  • 2018 წლის 17 ივლისი - სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ
  • 2017 წლის 31 მაისი - სტუდენტთა მეხუთე სამეცნიერო ვორქშოფი ქიმიაში, 2016 წლის 18 ნოემბერი - ახალგაზრდა ქიმიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია, მეცნიერებათა აკადემია, 2015 წლის 16 დეკემბერი - სტუდენტთა მეორე სამეცნიერო ვორქშოფი , თსუ

 

 

ტრეინინგები

• 04.05.2018 - 03.07.2018 არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების“ პროექტ ეკონომიკური მედია სკოლის სტუდენტი (გიორგი ბაქრაძის კლასი)
• 01.02.2018 - 02.03.2018 სტაჟიორი სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

10.28, 11.28. 2018 - დამკვირვებელი საპრეზიდენტო არჩევნებზე არასამთავრობო ორგანიზაციიდან „საერთაშორისო გამჭრვირვალობა საქართველო“
14.09.2018 – მოხალისე არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიქას“ პროექტზე „
31.05.2018 - არასამთავრობო ორგანიზაციათა გამოფენაზე NGO „YMT“-ის წარმომადგენელი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

  • 03.06-30.07.2018 - პროექტი ინოვაციური ზაფხული
  • 11-12.06.2018- თბილისის საგანმანათლებლო სამიტი (გამარჯვებული)
  • 11-19.03.2018(ჩეხეთი, ბრნო) - პროექტი ''Make yourself visible''
  • 09-12.02.2018- პროექტი ''თეატრის ფორუმი ადამიანის უფლებებისთვის''
  • 12-18.11.17(გერმანია, ერფურტი), 10-16.12.18 (საქართველო, თბილისი) -
  • ახალგაზრდული პროექტი ''Flight and Displacement - young perspectives on global challenges''

 

დამატებითი ინფორმაცია

11.11.2016-11.11.2017 - გაზეთ „რეზონანსში“,მსოფლიოში მიმდინარე სამეცნიერო სიახლეების მიხედვით ვამზადებდი ყოველკვირეულ გვერდს

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-05