გერგედავა ქეთევან , სტუდენტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: ketigergedava1998@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: https://www.facebook.com/keti.gergedava

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ლაბორატორია (კვების მრეწველობა)

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 3

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2020

 

 

 

 

  სამეცნიერო აქტიურობა:

• სამეცნიერო კონფერენცია 2017 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - „იოდი - როგორც ინტელექტის ელემენტი’’

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-11-28