ქესაური ნატო , სტუდენტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: nataliqesauri@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ქიმიური ლაბორატორია,ღვინისა და კვების წარმოება

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 4

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-25