მამედოვი იბრაგიმი , სტუდენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Ibragimmamedov2@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ქიმიური მრეწველობა, ფარმაცევტული წარმოება.

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 3

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2020

 

 

 

 

  სამეცნიერო აქტიურობა:

• „ფლუორესცენტული მარკერების სინტეზი და გამოყენება“- კვლევა

 

 

რჩეული თეზისები

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორის კონფერენცია.
• აკედემიკოსი გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორის კონფერენცია

 

გრანტები

• ტექნიკური უნივერსიტეტის საფაკულტეტო გრანტი-„ფლუორესცენტული მარკერების მიღება და გამოყერნება“
• ევროკავშირის გრანტი-ეთნიკური მრავალფეროვნება საქართველოში
• ერასმუს + -Agro youth development”
• USAID- იმიტირებული საპარლამენტო არჩევნები

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-08