ბაქრაძე ნუცა , სტუდენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Nutsabakradze1@gmail.com; n.bakradze@chemistry.g

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: ქიმიური ლაბორატორია,ქიმიური ექსპერტიზა

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 2

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-05