ზედგინიძე სოფო , სტუდენტი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Sophio.zedginidze96@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: სამეცნიერო, გარემოს დაცვით საქმიანობით, ან/და მონაწილეობას მივიღებდი საზოგადოებაში მეცნიერების პოპულარიზაციის მიმართულებით.

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 1

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2020

 

 

 

 

  სამეცნიერო აქტიურობა:

• თსუ-ს ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი - პიროლოინდოლების სინთეზი და კვლევა.

 

 

რჩეული თეზისები

2018.11.17- International Conference of Students and Young Scientists “CHEMISTRY TODAY AND IN FUTURE”- Synthesis of isomeric pyrroloindolo[2,3-b]qinoxalines as potentional DNM intercalators.
2016 წლის 14 დეკემბერი-მეოთხე ყოველსემესტრული თსუ-ს საუნივერსიტეტო პროექტი (workshop) მონაწილე თემით : "ორგანული სინთეზის ზოგიერთი ასპექტი ინდოლის ბირთვის შემცველი სისტემების მაგალითზე"

 

 

ტრეინინგები

„საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ ტრენინგი თემაზე: სასწორებისა და საწონების გამოყენება საგამოცდო და საკალიბრო ლაბორატორიებში- მომსახურება და ხარისხის უზრუნველყოფა.

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

2017წ 3-7 ივლისი „სსიპ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული დებატები თემაზე: ეკოსისტემების სერვისები და ურბანული განვითარება.

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-12-11