ეს საინტერესოა

ნანომაგნიტებს სისხლის გაწმენდა შეუძლია

შვეიცარიელმა მეცნიერებმა აჩვენეს, რომ ნანონაწილაკებს, რომელთათვისაც ორგანიზმში შეღწევა არ წარმოადგენს აუცილებლობას, შეუძლია სისხლი მავნე ნივთიერებებისაგან გაწმინდოს.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:33:16

სხვადასხვა ფერის ინდიკატორები არაპოლარული ხსნარებისათვის

იაპონელმა მეცნიერებმა აჩვენეს, რომ საღებარი ხსნარის მჟავურობიდან გამომდინარე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ხუთი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ფერთა გამით, რისი გამოყენებაც შესაძლებელია არაპოლარულ გამხსნელებში ფუძე- მჟავური წონასწორობის გამოსახატავად.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:49

კონტაქტურ ლინზებში გლუკოზის სენსორები ცრემლებით იკვებება

არ არის გამორიცხული, რომ პაციენტები რომლებიც დიაბეტით იტანჯებიან, შეეძლებენ სისხლში გლუკოზის დონის განსაზღვრას არა რეგულარული მტკივნეული ნემსების ხარჯზე, არამედ ბიონიკური კონტაქტური ლინზების დახმარებით. მკვლევარებმა შეიმუშავეს ახალი სათბობ ელემენტი, რომელიც ცრემლის ხარჯზე მუშაობს.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:42

რა განაპირობებს თერმოელექტროობის ფასებს

მეცნიერებმა აშშ-დან შეიმუშავეს თერმოელექტრული ტექნოლოგიით მიღებული ენერგიის ღირებულების ანალიზის უნივერსალური მაჩვენებელი.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:34

მექანოქიმიური აქტივაციის ორგვარი ბუნება

დიდი ხნის განმავლობაში, მექანოქიმიის (ეს არის ქიმიის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ნივთიერებისა და მათი ნარევების თვისებების ცვლილებას, ასევე მათზე მექანიკური ზემოქმედების დროს მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიურ გარდაქმნებს) ძირითად პრინციპს წარმოადგენდა შემდეგი მტკიცებულება, რომ უფრო ძლიერი მექანიკური ზემოქმედება განაპირობებს რეაქციის სიჩქარის გაზრდას.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:25

ჰაერის დაბინძურება შეიძლება აუტიზმის მიზეზი გახდეს

ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის შდეგები, საშუალებას იძლევა დავუშვათ, რომ დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ორსულ დედებს ორჯერ მეტი აუტიზმით დაავადებული შვილი ებადებათ, ვიდრე მათი ვინც ორსულობის პერიოდი შედარებით სუფთა ეკოლოგიურ პირობებში გაატარა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:20

ამინომჟავების ქირალობის ცვლილება

საერთაშორისო მკვლევართა ჯგუფმა შეიმუშავა მხოლოდ ქიმიურ მეთოდებზე დაფუძვნებული L- დაD-ამინომჟავების ურთიერთგარდაქმნის მიდგომა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:06

კანის სურნელს მელანომის დიაგნოსტირება შეუძლია

ახალი კვლევის შედეგები გვაუწყებს, რომ ადამიანის კანის სურნელით შესაძლებელია კანის კიბოს სასიკვდილო ფორმის მელანომის დიაგნოსტიკა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:45:02

ნანონაწილაკები და რეაქციისუნარიანი ჟანგბადის გამოთავისუფლება

კანადელმა მკვლევარებმა შეიმუშავეს და დაასინთეზეს ნანონაწილაკები, რომლებიც ლაზერით დასხივებით სინგლეტურ ჟანგბადს გამოანთავისუფლებენ. ახალ ნანონაწილაკებს შეუძლიათ ფოტოდინამიკური თერაპიის ეფექტურობის გაზრდა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:44:48

წყალბადის ატომი "კვანტურ მიკროსკოპში"

მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა პირველად შეძლეს აღგზნებული წყალბადატომის ორბიტალურ სტრუქტურაზე დაკვირვება.

გამოქვეყნებულია: 07-09-2013 12:49:50