ეს საინტერესოა

ორგანული მოლეკულების მიღების ახალი ქიმიური გზა

მეცნიერთა ინტერნაციონალური ჯგუფის მიერ აღმოჩენილი იქნა პოლიციკლური არომატული ნაერთების მიღების ახალი მეთოდი ვარსკვლავთშორისი სივრცის ულტრაცივ რეგიონებში.

გამოქვეყნებულია: 19-06-2012 13:15:58

ქიმიკოსებმა ამოხსნეს 84 წლის წინანდელი თეორია თუ როგორ გადააქვს ენერგია მოლეკულას სინათლის შთანთქმის შემდეგ

მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაადგინეს, თუ როგორ გადასცემენ მოლეკულები ენერგიას გარემოს სინათვლის შთანთქმის შემდეგ...

გამოქვეყნებულია: 17-11-2012 18:22:12

ფლეროვიუმი და ლივერმორიუმი - ორი ახალი მძიმე ელემენტი პერიოდულობის ცხრილში

IUPAC-მა გამოაქვეყნა 114-ე და 116-ე ელემენტების სავარაუდო დასახელელები

გამოქვეყნებულია: 23-09-2012 09:25:12

წყლის საოცარი სამყარო კიდევ უფრო საოცარი ხდება

მკვლევარები იტყობინებიან, რომ თუ წყალს გავაცივებთ მისი გაყინვის ტემპერატურაზე ქვემოთ, მასში ვლინდება სითხის ახალი ტიპი..

გამოქვეყნებულია: 30-06-2012 23:51:03

ნანო მანქანა ოთხი წამყვანი მოლეკულური საბურავით - მსოფლიოში ყველაზე პატარა ელექტომობილი

ნანო ავტომობილი წარმოადგენს მხოლოდ ერთ მოლეკულას და გადაადგილდება ელექტრულად ამძრავი ოთხი საბურავით როგორც წესი სწორხაზობრივად სპილენძის ზედაპირის გასწვრივ...

გამოქვეყნებულია: 03-06-2012 13:40:18

მარტივი მოლეკულა განსაცვიფრებელი ანტიფრიზული თვისებებით.

ქიმიურ ნაერთს, რომელიც გამოიყენებოდა სუსპენზიებში ნაწილაკების სტაბილიზაციისათვის, აღმოაჩნდა ყინულის კრისტალის ზრდის კონტროლის უნარი.

გამოქვეყნებულია: 03-06-2012 13:40:10

ნახშირბადის ნანომილაკების ანალიზი

ხელმისაწვდომი რამან ინსტრუმენტები ნახშირბადის ნანომილაკების სწრაფი ანალიზისათვის

გამოქვეყნებულია: 18-01-2012 09:47:02

წითელი სინათლე ნანომილაკებიდან

ნანომილაკებს ადამიანის თვალი აღიქვავს შავი ფხვნილის სახით. სინათლის გამოსხივების ინდუცირებისათვის დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რადგან ისინი კარგი ელექტროგამტარებია და შეუძლიათ ახლოს მოთავსებული სხვა ლუმინესცენტური ნაერთის მიერ გამოსხივებული სინათლის შთანთქმა.

გამოქვეყნებულია: 25-10-2011 15:28:16

"მწვანე" ელექტროენერგიის გენერირება: ართმეული სითბო პირდაპირ გარდაიქმნება ელექტულ დენში ახალი შენადნობების საშუალებით

მინეზოტას უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ინჟინერინგის კოლეჯის ინჟინერ-მკვლევარებმა სულ ახლახანს აღმოჩინეს ახალი შენადნობი მასალა, რომალსაც შეუძლია სითბო პირდაპირ გარდაქმნას ელექტრულ ენერგიაში.

გამოქვეყნებულია: 08-12-2011 10:08:36

მეცნიერებმა იპოვეს გრაფენის მიღების მარტივი გზა

ჩრდილოეთ ილინოისის უნივერსიტეტის მეცნეირებმა განაცხადეს, რომ აღმოაჩინეს გრაფენის მაღალი გამოსავლიანობით მიღების მარტივი მეთოდი. გრაფენი წარმოადგენს ნახშირბადოვან ნანოსტრუქტურას, რომელსაც მომავალში წარმატებით შეუძლია ჩაანაცვლოს სილიკონის მასალები...

გამოქვეყნებულია: 12-11-2011 20:23:57