ეს საინტერესოა

 

ორგანული მოლეკულების მიღების ახალი ქიმიური გზა

მეცნიერთა ინტერნაციონალური ჯგუფის მიერ, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ ჰავაის უნივერსიტეტის პროფესორი რალფ კაიზერი, ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე მედელი და ნიდერლანდების ლეიდენის ობსერვატორიის მეცნიერ-მუშაკი ალექსანდრე ტილემენსი, აღმოჩენილი იქნა პოლიციკლური არომატული ნაერთების (ნაფთალინის და სხვა მსგავსი კონდენსირებულ ბირთვიანი არომატული ნახშირწყალბადების) მიღების ახალი მეთოდი ვარსკვლავთშორისი სივრცის ულტრაცივ რეგიონებში.

აღმოჩენას აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა არა მარტო ეკოლოგიური, რაც გამოიხატება შიგაწვის ძრავების მიერ გამომუშავებული პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცირებაში, არამედ სინთეზური თვალსაზრისითაც.

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily (Jan. 13, 2012)

 

გამოქვეყნებულია: 19-06-2012