ეს საინტერესოა

 

ნახშირბადის ნანომილაკების ანალიზი

ნახშირბადის ნანომილაკები აღმოჩენის დღიდან ინტენსიური კვლევის საგანი გახდა მათი უნიკალური ფიზიკური თვისებებისა და სხვადასხვა დარგში გამოყენების შესაძლებლობის გამო. ნანომილაკების წარმოებაში სულ უფრო და უფრო ფართო გამოყენების გამო საჭირო გახდა მათი ანალიზის სწრაფი და იაფი მეთოდების შემუშავება.

დღეისათვის დამუშავებული მეთოდი, რომელიც შედარებით იაფი და ადვილად ხელმისაწვდომი რამან ინსტრუმენტების საშუალებით შეისწავლება, ნახშირბადის ნანომილაკებია.

 

სრულად

 

წყარო:Envavwe Optronics, Inc.

 

გამოქვეყნებულია: 18-01-2012