ეს საინტერესოა

 

რა განაპირობებს თერმოელექტროობის ფასებს

მეცნიერებმა აშშ-დან შეიმუშავეს თერმოელექტრული ტექნოლოგიით მიღებული ენერგიის ღირებულების ანალიზის უნივერსალური მაჩვენებელი. შემოთავაზებული პარამეტრები გვიჩვენებს, რომ თერმოელექტრულ მოწყობილობებს, ადრინდელ ვარაუდთან შედარებით, გააჩნიათ ფართო მასშტაბიანი უფრო დიდი პოტენციალის მქონე ელექტროენერგიის გამომუშავების საშუალება.

თერმოელექტრული გენერატორები, ფიზიკური მოვლენის დახმარებით ზეებეკის ეფექტის სახელწოდებით (თერმოელექტრული ეფექტი), თერმულ ენერგიას გარდაქმნიან ელექტროენერგიაში. ასეთი გენერატორები კომპაქტურია, მტკიცე და არ გააჩნიათ მოძრავი ნაწილები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება სასარგებლოა იქ სადაც აუცილებელია დაბალი საექსპლუატაციო ხარჯები, მაგალითად, კოსმოსურ აპარატებში. თუმცა ასეთი მოწყობილობების ეფექტურობა - ელექტროენერგია, რომელიც იწარმოება განსაზღვრული სითბული ნაკადისათვის - დაბალია, ამიტომაც ისინი არ გამოიყენება ფართომასშტაბიანი ელექტროენერგიის მოპოვებისათვის.

 

სრულად

 

წყარო:Energy Environ. Sci, 2013, DOI: 10.1039/c3ee41504j

 

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014