ჩვენი წიგნები

  

ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN:

ანოტაცია: -

 
  

კაუჩუკი და რეზინა

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია: -

 
  

ქიმია და მედიცინა

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია:

 
  

ძვირფასი ქვების საოცარი სამყარო და საიუველირო ხელოვნება

ეკა ხარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია: -

 
  

ქიმია და კოსმეტიკა

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია: სამეცნიერო შემეცნებითი ლიტერატურის სერიის პირვლი წიგნი. განხილულია კოსმეტიკური ქიმიის ისტორიული ასპექტები, კოსმეტიკური საშუალებების ნედლეული და მათი მახასიათებლები.