ჩამდინარე წყლის გასუფთავების ახალი ტექნოლოგია

მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ჯიანმინ ვანგმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ჩამდინარე წყლის გასუფთავება სასმელი წყლის კონდიციამდე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:39


ნანოფოროვანი მეთანის კონტეინერი

ნანოფოროვანი კონტეინერის საშუალებით შესაძლებელი იქნება მეთანის შეგროვება შედარებით დაბალ წნევაზე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:31


ცისარტყელას ფერები ვერცხლიდან

ვერცხლი-მინის სენდვიჩ სტრუქტურა შესაძლებელია გამოვიყენოთ იაფ შუქფილტრებად.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:51


ნანოჰიდროგელები უტევენ სიმსივნეს

ქიმიკოს ინჟინრებმა თერმომჰრძნობიარე ნანონაილაკებზე დაფუძნებული შექმნეს ახალი ტექნოლოგია (ნანოჰიდროგელები), რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ბიომედიცინაში სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატების კონტროლირებადი მიწოდებისათვის.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:44


ახალი მასალები საწვავის გაუმჯობესებისათვის

მინეზოტას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა მიაკვლიეს ახალ მასალებს, რომლების საშუალებითაც შესაძლებელია ბიოდიზელისა და ბენზინის თვისებების გაუმჯობესება.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:36


სისხლის ანალიზის მომავალის ლაბორატორია

მკვლევარებმა შვეიცარიიდან შეიმუშავეს მიკროკაპილარული ბაქანი, რომელსაც შეუძლია ოთხი ცილოვანი ბიომარკერის რაოდენობრივი განსაზღვრა 1000-ზე მეტ სისხლის ნიმუშში, რომელიც განთავსებულია ერთ მიკროკაპილარულ ჩიპში.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:30


პოლიმერი გამოავლენს სიმსივნურ ზონას

ახალ "ჭკვიან" პოლიმერებს, რომლებიც pH მნიშვნელობების მიმართ ძალიან მაღალი მგრძნობელობით გამოირჩევიან, განსაკუთრებული სიზუსტით შეუძლია სიმსივნის გამოვლენა.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:22


ბიოქიმიური მოწმე მიუთითებს ეჭვმიტანილის რასაზე

დანაშაულის ადგილზე მოპოვებული ბიოლოგიური ნიმუშები, შეიძლება პიროვნების საიდენტიფიკაციოდ, დანაშაულის წარდგენის ან გამართლებისათვის მნიშვნელოვან მტკიცებულებას წარმოადგენდეს. ეჭვმიტანილის პროფილის შესადგენად დნმ / რნმ ანალიზის მეთოდები თანამედროვეა, თუმცა იგი ამისათვის რთულ აღჭურვილობას საჭიროებს.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:15


თვითაღდგენადი პოლიმერული გელი

ინჟინერთა ჯგუფმა შექმნა ახალი კომპოზიციური მასალა, რომელსაც შესწევს უნარი აღიდგინოს შეცვლილი ან დაზიანებული ფორმა.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:07


რატომ იყინება ცხელი წყალი ცივზე უფრო სწრაფად?

ჯერ იდევ არისტოტელემ შენიშნა, რომ ცხელი წყალი ცივზე უფრო სწრაფად იყინებოდა. ორი ათასწლეულის შემდეგ, 1963 წელს ტანზანიელმა სტუდენტმა იგივე ფენომენი დააფიქსირა თავის კვლევებში. ამიტომ აღნიშნულ მოვლენას მის საპატივსაცემოდ ეწოდა მფემბა-ს ეფექტი.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:00


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>


 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას