პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი (თავმჯდომარე)
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201
მობ.: 893 357538
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge

ვებ-გვერდი:

პროფ. შოთა სამსონია
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წ/კ
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ: (995 32) 226810
ელ–ფოსტა: shota.samsonia@tsu.ge

ვებ-გვერდი:

პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ: 25 08 13
ელ–ფოსტა: iosebc@yahoo.com

ვებ-გვერდი:   

პროფ. შუქრი ჯაფარიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

 

ტელ: 227626
ელ–ფოსტა: japaridzeshukri@yahoo.com

ვებ-გვერდი:

ასოც. პროფ. ზურაბ გელიაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

ვებ-გვერდი:

დოქტორი ალექსანდრე სხირტლაძე

ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

ტელ: (899) 77 51 46
ელ–ფოსტა: a_skhirtladze@yahoo.com

ვებ-გვერდი:

პროფესორი ლელა ქელბაქიანი
ქუთაისის უნივერიტეტი,
რექტორი

 

ელ–ფოსტა: rector@unik.edu.ge

ვებ-გვერდი:


ნინო გიგილაშვილი

ელ–ფოსტა: nino_gigi@yahoo.com

ვებ-გვერდი:


მანანა სამხარაძე
თბილისის 178-ე საჯარო სკოლის დირექტორი


ელ–ფოსტა: 178skola@gmail.com

ვებ-გვერდი:

   
   
   
   

საორგანიზაცო ჯგუფი

დოქტ. ნათია ოჩხიკიძე
პროქტების მენეჯერი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტიელ–ფოსტა:n.ochkhikidze@agruni.edu.ge

ასოც. პროფესორი თამაზ ქარქუსაშვილი
იურისტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201

ელ–ფოსტა:t.karkusashvili@gtu.ge

ვებ-გვერდი:

   
დოქტორი თეა მათითაიშვილი
ფინანსური მენეჯერი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201
მობ: (897) 636673

ელ–ფოსტა: tea.matitaishvili@yahoo.com
ვებ-გვერდი:
   
   

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას