პლანეტა მარსზე აღმოჩენილი ორგანული მოლეკულები
თეკლე კენტელაძე, ნიკა გიგაური*

ქიმია და სპორტი
კახა ყიფიანი, ანა ლომაია*

მიკროქიმიკოსი ქემოსინთეტიკოსი
დავით ჟღენტი

წიგნის სურნელი
ანა გაბისონია*, ეკა კაპანაძე

 • ქიმია და მისი ქვედარგები
 • ქიმიური ტექნოლოგია
 • ქიმიის სწავლების მეთოდოლოგია
 • ქიმიის ისტორია
 • ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის უახლესი მიღწევები
 • ქართველი ქიმიკოსები
 • ქიმია და სტუდენტური ცხოვრება
 • ქიმია და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
 • ეკოლოგია
 • განათლება და რეფორმა
 • კრიტიკა
 • საინტერესო ფაქტები და მოვლენები
 

ჟურნალი "ქიმიის უწყებანი" დაფუძნებულია საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მიერ. ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი მედიის პრინციპებით და ემსახურება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაციას და მისი განვითარების ხელშეწყობას.

ჟურნალში გამოაქვეყნდება სამეცნიერო-შემეცნებითი სახის მასალები ქიმიის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მონათესავე დარგების შესახებ.

ჟურნალი განეკუთვნება "ღია წვდომის ტიპის" (Open access) ჟურნალის კატეგორიას, რაც მასში გამოქვეყნებული მასალების თავისუფლად გაცნობის საშუალებას იძლევა.

1. მოამზადეთ მანუსკრიპტი შესაბამისი  ინსტრუქციის მიხედვით.

2. გაიარეთ რეგისტრაცია და ატვირთეთ  ფაილი შესაბამისი გვერდიდან.

3. დაელოდეთ რედაქტორის შეტყობინებას 1-3 დღე.

4. სტატია დაუყონებლივ გამოქვეყნდება. მთლიანი ნომრის აკინძვის შემდეგ მიიღებთ ჟურნალის ელ-ვერსიას.