ტომი: 4 ნომერი: 1

 

 

ავტორი:

 

საკვანძო სიტყვა:

 

ფრაზა:

 

 

მიმდინარე ნომერი

 

  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   7-10

ღიაჯაჭვიანი ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურის პრინციპები IUPAC-ის რეკომენდაციების მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია ღიაჯაჭვიანი ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურის პრინციები IUPAC-ის ბოლო რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია: 29-02-2020  |  ნანახია: 884-ჯერ


  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   11-15

ალიციკლური უჯერი ნაერთებისა და მათი ერთ- და მრავალვალენტიანი რადიკალების დასახელება IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია ღიაჯაჭვიანი უჯერი ნახშირწყალბადებისა (ალკენები, ალკინები, ალკადიენები, ალკადიინები და ა.შ.) და მათი მონო- და პოლივალენტური რადიკალების ნომენკლატურის პრინციები IUPAC-ის ბოლო რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია: 02-03-2020  |  ნანახია: 896-ჯერ


  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   16-20

კონდენსირებულ ბირთვიანი ნახშირწყალბადების ნომენკლატურა IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია კონდენსირებულ ბირთვიანი ნახშირწყალბადებისა და მათგან ნაწარმოები რადიკალების ნომენკლატურის პრინციპები IUPAC-ის ბოლო რეკომენდაციების გათვალისწინებით

გამოქვეყნებულია: 06-03-2020  |  ნანახია: 455-ჯერ


  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   21-24

ხიდური ნახშირწყალბადებისა და მათი რადიკალების დასახელება IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: განხილულია ხიდური ნახშირწყალბადები, კერძოდ ბიციკლური და პოლიციკლური სისტემების ნომენკლატურის პრინციები IUPAC-ის რეკომენდაციების მიხედვით.

გამოქვეყნებულია: 07-03-2020  |  ნანახია: 364-ჯერ


  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   25-26

მითები კორონავირუსზე

თ.ბუთხუზი

რეზიუმე: კორონავისურიდან მომდინარე საფრთხის გამო დღეს უამრავი მითი გაჩნდა, რომელმაც მსოფლიო ჯანდაცვის ასოციაციის ყურადღებაც კი მიიპყრო. გთავაზობთ რამდენიმე მითს, რომელზეც WHO სპეციალური განცხადება გააკეთა.

გამოქვეყნებულია: 08-03-2020  |  ნანახია: 928-ჯერ


  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   27-30

სპირო ნახშირწყალბადებისა და მათი რადიკალების ნომენკლატურა IUPAC-ის პრინციპების მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია სპირო ნახშირწყალბადებისა და მათი რადიკალების ნომენკლატურის პრინციები IUPAC-ის ბოლო რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია: 10-03-2020  |  ნანახია: 582-ჯერ


  სტატია  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   30-33

გვერდითი ჩონჩხის შემცველი ციკლური ნახშირწყალბადებისა და ტერპენების დასახელება IUPAC-ის ნომენკლატურის მიხედვით

ე.ელიზბარაშვილი

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია გვერდითი ჩონჩხის შემცველი ციკლური ნახშირწყალბადების, ტერპენებისა და მათი რადიკალების ნომენკლატურის პრინციები IUPAC-ის ბოლო რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია: 13-02-2020  |  ნანახია: 511-ჯერ


  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   30-32

ფოტოგრაფიის ქიმიზმი

ე. გაბოძე

რეზიუმე: რამდენიმე წელია რაც ფირის ფოტოგრაფიამ ახალი სიცოცხლე იპოვა და თავისი მისტიურობით საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა ქართველ ახალგაზრდებში. მიუხედავად მათი აქტუალობისა, ცოტამ თუ იცის, რომ ფოტოგრაფიის საფუძვლები ქიმიას უკავშირდება და იდუმალი ბნელი ოთახებიც ჩვეულებრივი ლაბორატორიებია, სადაც ქიმიური ხსნარებით, ქიმიურ ნივთიერებებზე მოქმედებით ვიღებთ იმ შედეგებს, რომელიც სულ სხვა სულის მატარებელია. სტატიაში შევეცდები მეტნაკლებად წარმოდგენა შეგიქმნათ ფოტოგრაფიის ქიმიურ მხარე

გამოქვეყნებულია: 14-03-2020  |  ნანახია: 648-ჯერ


  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   31-32

ქიმია და სურნელის ტექნოლოგიები

ე. გაბოძე

რეზიუმე: სხეულის სპეციფიურ სუნზე, იმაზე რამდენად განსხვავდება თითოეულ ადამიანისთვის, არაერთხელ უსაუბრიათ, უმსჯელიათ და განუხილიათ. სურნელის ძალას ადამიანები უძველესი დროიდან აცნობიერებდნენ, და სწორედ ამიტომ შეიქმნა სუნამოსა და ზოგადად პარფიუმერიის მთელი სამყარო.

გამოქვეყნებულია: 28-03-2020  |  ნანახია: 300-ჯერ


  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   33-34

ძილის ქიმია

ნუცა ბაქრაძე

რეზიუმე: ძილი ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც დღის განმავლობაში დახარჯული ენერგიის აღდგენაში გვეხმარება. ამ სტატიაში საუბარია იმ ქიმიურ ნივთიერებებზე, რომლებიც ძილის დროს ტვინში არსებობენ.

გამოქვეყნებულია: 13-04-2020  |  ნანახია: 227-ჯერ


  მიმოხილვა  

ქიმიის უწყებანი - ტომი: 4,   N 1,   34-36

დაღვრილი ვერცხლისწყლის შეგროვება და შენახვა

გ. ხატისაშვილი

რეზიუმე: ვერცხლისწყალი შეიძლება დაიღვაროს სხვადასხვა ხელსაწყოს (თერმომეტრების, მანომეტრების, ულტრაიისფერი ნათურების და სხვ.) გატეხვის ან დაზიანების შემთხვევაში. ეს მეტალი ადვილად ორთქლდება, განსაკუთრებით +18 °C-ზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე. მისი ორთქლი ძლიერ ტოქსიკურია. მეტალის თვისებებიდან გამომდინარე, მისი შეგროვება საჭიროებს გარკვეული სპეცალური მეთოდების გამოყენაბას.

გამოქვეყნებულია: 13-04-2020  |  ნანახია: 466-ჯერ