ჩამოტვირთვები

წესდება
 • წესდება - PDF
პრესს–რელიზი
 • 2015 წლის  კედლის გადასაფურცლი კალენდარი - PDF
 • ასოციაციის ბროშურა - PDF
ელემენტების პერიოდულობის ცხრილები
 • ელემენტების პერიოდულობის ცხრილი (www.chemistry.ge) – PDFPNG

 

 

პოსტერები
 • პალადიუმი  – იდეალური რანდევუ ნახშირბად ატომებისათვის –  PDF
ფლაიარები
 • პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის -  *.PDF (713KB)
ფორმები
 • განცხადება - PDF

 • სამეცნიერო თემატიკის განთავსების ფორმა  -  DOC

 • წევრის CV-ს  ფორმა - DOC

 • სტუდენტის CV-ს ფორმა - DOC

 • პროექტის TPF ფორმა - DOT (30.5K)

 • ციტირების ინდექსის გამოთვლა - DOC (109K)

ნიმუშები
 • პროექტის TPF ნიმუში - PDF (134K)

 

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას