ტრენინგები

მიმდინარე ტრენინგები:

  • მიმდნარე ეტაპზე ტრენინგები დაგეგმილი არ არის

ჩვენი სტუმარი

პროფ. გიორგი ტიტვინიძე

საქართველო და წარმატებული კვლევები ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სფეროში

სწრაფი ბმულები