ელიზბარ  ელიზბარაშვილიპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესორი
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე
საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრის დირექტორი


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: http://www.chemistry.ge/eliz/index.html