ეს საინტერესოა

ძვლის აღმდგენი ნანონაწილაკები დნმ-ის ფრაგმენტებით

გერმანიის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა შეიმუშავეს ნანონაწილაკების შემცველი პასტა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ძვლების აღდგენა.

გამოქვეყნებულია: 01-04-2013 01:36:48

ახალი ბიოაქტიური ფირით დაფარული სპირალური პოლიმერული იმპანტანტები ძვალს უკეთ უკავშირდებიან

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა პირველად მოახერხეს ბიოაქტიური პოლიმერით დაფარული ძვლის იმპლანტანტების მიღება. აღმოჩენა ძვლის იმპლანტაციის ოპერაციებს ბევრად უფრო წარმატებულს გახდის - იმედოვნებენ მეცნიერები.

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:10:13

ადამიანის უჯრედში აღმოჩენილ იქნა დნმ-ის კვადრუპლექსური სპირალი

1953 წელს უოტსონმა და კრიკმა გამოაქვეყნეს სტატია, სადაც პირველად იყო აღწერილი დნმ-ის მეორეული სტრუქტურა, რომელიც გახდა „სიცოცხლის მოლეკულის“ სიმბოლო.

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:10:04

რა ხდება ქიმიკოსების თავში?

ჩვენი ტვინი ხარჯავს უამრავ დროს არასაჭირო ინფორმაციის გადამუშავებისათვის ...

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:09:55

ინსულინის უჯრედთან უერთიერთქმედების მექანიზმი დადგენილია

ახალმა აღმოჩენამ შესაძლებელია გამოიწვიოს დიაბეტით დაავადებული ადამიანთა ცხოვრების კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

გამოქვეყნებულია: 26-03-2013 23:09:46

მექანოქიმიურ რეაქიებში პოლიმერული დამაკავშირებლების როლი

დაზიანების ადგილზე თვითაღდგენადი პოლიმერები ან სხვა მასალები იწყებენ ნათებას ან იცვლიან ფერს მექანოქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის წყალობით , ვინაიდან მექანიკური ზემოქმედების შედეგად იცვლება ნივთიერების შემადგენლობა და აღნაგობა .

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:40

სპირტები იჟანგება კარბონმჟავებამდე წყლით

ებრაელმა ქიმიკოსებმა შეიმუშავეს პირველადი სპირტების დაჟანგვის ახალი მეთოდი, რომელშიც წყალი ასრულებს ერთის მხრივ გამხსნელის როლს, ხოლო მეორეს მხრივ გამოიყენება როგორც ჟანგბადის წყარო.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:29

ბორის ორთქლის საშუალებით შესაძლებელია ჰეტეროფულერენების მიღება

მკვლევარებმა აშშ-დან აღმოაჩინეს ჰეტეროფულერენების - ფულერენების სინთეზის მარტივი მეთოდი, რომლებიც თავიანთ სტრუქტურაში შეიცავენ ნახშირბადის ატომის გარდა სხვა ატომებსაც.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:20

ნანოქიმიკოსების ყურადღება მიიქცია უძველესმა ეგვიპტურმა საღებარმა

კედლების დამუშავებისათვის და კერამიკული ნაკეთობების შესაღებად ძველი ეგვიპტელები იყენებდნენ სპილენძშემცველ ლურჯ პიგმენტს.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:10

ბაქტერიციდები ახალ სიღრმეებს აღწევენ

მკვლევარებმა ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შეიმუშავეს ღრმა ჭრილობებში ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობის უსაფრთხო მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:01:56