ჩანაცვლებული α-ამინოკეტონები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული α-ამინო კეტონების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 3 ოქტომბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:05:06


ჩანაცვლებული თიენო[3,2–d]იზოთიაზოლები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული თიენო[3,2–d]იზოთიაზოლების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 3 ოქტომბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:04:04


ალდოზის გარდაქმნა ჰიდანტოინად

საჭიროებენ ფუნქციური ჯგუფის დაცვის თავისუფალ მეთოდს ალდოზის ჰიდანტოინად სელექტიური გარდაქმნისათვის.


წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 13 ოქტომბერი, 2010

ანაზღაურება: 50000 აშშ დოლარი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:58


თმის უვნებლად გამწმენდი ეფექტური საშუალება

ეძებენ ადამიანის თმის გაწმენდის მეთოდს, რომელსაც შეუძლია თმიდან სილიკონის, ცხიმოვანი რიგის სპირტებისა და პოლიმერების მოცილება.
ვადა: 28 აგვისტო, 2010
ანაზღაურება: 10000 აშშ დოლარი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:30


არაკომერციული ალკილთიაზოლების კარბოქსილატები

მოითხოვება ჰეტეროციკლური ან ფენილის ფრაგმენტით ჩანაცვლებული ალკილთიაზოლების კარბოქსილატები.

ანაზღაურებადი: ცვალებადი
ვადა: 3 აგვისტო, 2010

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:24


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას