ეს საინტერესოა

კონტაქტურ ლინზებში გლუკოზის სენსორები ცრემლებით იკვებება

არ არის გამორიცხული, რომ პაციენტები რომლებიც დიაბეტით იტანჯებიან, შეეძლებენ სისხლში გლუკოზის დონის განსაზღვრას არა რეგულარული მტკივნეული ნემსების ხარჯზე, არამედ ბიონიკური კონტაქტური ლინზების დახმარებით. მკვლევარებმა შეიმუშავეს ახალი სათბობ ელემენტი, რომელიც ცრემლის ხარჯზე მუშაობს.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:42

რა განაპირობებს თერმოელექტროობის ფასებს

მეცნიერებმა აშშ-დან შეიმუშავეს თერმოელექტრული ტექნოლოგიით მიღებული ენერგიის ღირებულების ანალიზის უნივერსალური მაჩვენებელი.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:34

მექანოქიმიური აქტივაციის ორგვარი ბუნება

დიდი ხნის განმავლობაში, მექანოქიმიის (ეს არის ქიმიის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ნივთიერებისა და მათი ნარევების თვისებების ცვლილებას, ასევე მათზე მექანიკური ზემოქმედების დროს მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიურ გარდაქმნებს) ძირითად პრინციპს წარმოადგენდა შემდეგი მტკიცებულება, რომ უფრო ძლიერი მექანიკური ზემოქმედება განაპირობებს რეაქციის სიჩქარის გაზრდას.

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014 17:32:25

ჰაერის დაბინძურება შეიძლება აუტიზმის მიზეზი გახდეს

ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის შდეგები, საშუალებას იძლევა დავუშვათ, რომ დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ორსულ დედებს ორჯერ მეტი აუტიზმით დაავადებული შვილი ებადებათ, ვიდრე მათი ვინც ორსულობის პერიოდი შედარებით სუფთა ეკოლოგიურ პირობებში გაატარა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:20

ამინომჟავების ქირალობის ცვლილება

საერთაშორისო მკვლევართა ჯგუფმა შეიმუშავა მხოლოდ ქიმიურ მეთოდებზე დაფუძვნებული L- დაD-ამინომჟავების ურთიერთგარდაქმნის მიდგომა.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2013 23:25:06

კანის სურნელს მელანომის დიაგნოსტირება შეუძლია

ახალი კვლევის შედეგები გვაუწყებს, რომ ადამიანის კანის სურნელით შესაძლებელია კანის კიბოს სასიკვდილო ფორმის მელანომის დიაგნოსტიკა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:45:02

ნანონაწილაკები და რეაქციისუნარიანი ჟანგბადის გამოთავისუფლება

კანადელმა მკვლევარებმა შეიმუშავეს და დაასინთეზეს ნანონაწილაკები, რომლებიც ლაზერით დასხივებით სინგლეტურ ჟანგბადს გამოანთავისუფლებენ. ახალ ნანონაწილაკებს შეუძლიათ ფოტოდინამიკური თერაპიის ეფექტურობის გაზრდა.

გამოქვეყნებულია: 12-11-2013 14:44:48

წყალბადის ატომი "კვანტურ მიკროსკოპში"

მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა პირველად შეძლეს აღგზნებული წყალბადატომის ორბიტალურ სტრუქტურაზე დაკვირვება.

გამოქვეყნებულია: 07-09-2013 12:49:50

რით არის გამოწვეული სულფონამიდური ანტიბიოტიკების არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

სულფონამიდური ანტიბიოტიკების 1930 წლის აღმოჩენა შეიძლება ჩაითვალოს რევოლუციურ გარღვევად მედიცინაში.სულფონამიდური ანტიბიოტიკები პირველი სინთეზური პრეპარატებია, რომელიც წარმატებით გამოიყენება მთელი რიგი ბაქტერიული ინფექციების საწინააღმდეგოდ.

გამოქვეყნებულია: 17-08-2013 21:08:35

როგორ გავახადოთ ოქროს მოპოვების პროცესი უსაფრთხო?

მკვლევარებმა აშშ-დან შეიმუშავეს ოქროს სელექტიური გამოყოფისა და აღდგენის მეთოდი პირველადი ნედლეულიდან და მეორადი რესურსებიდან, მათ შორის შენადნობებიდან და ჯართიდან, რომელთათვისაც სიმინდის სახამებლიდან გამოყოფილი მარტივი ნახშირწყლები გამოიყენება.

გამოქვეყნებულია: 17-08-2013 21:08:25