პარტნიორები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

 

 

საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი