საორგანიზაციო კომიტეტი

პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge
ვებ–გვერდი:

   

ასოც. პროფ. ზურაბ გელიაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge
ვებ–გვერდი:

 

   
  ასისტ. პროფ. ირმა ლაგვილავა
ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: irma_lagvilava@gtu.ge

ვებ–გვერდი:
   

ნინო ობოლაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა მაგისტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: (995 95)402512
ელ–ფოსტა: n.obolashvili@yahoo.com
ვებ–გვერდი:

   

ხათუნა თოფურია
ქიმიის მეცნიერებათა მაგისტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: (893) 131274
ელ–ფოსტა: kh_topuria@yahoo.com
ვებ–გვერდი: