კალენდარი

ონ ლაინ რეგისტრაცია

20 დეკემბერი, 2010 – 1 თებერვალი, 2011

მასალების  წარმოდგენა

20 დეკემბერი, 2010 – 1 თებერვალი, 2011

კონფერენცია

26 თებერვალი, 2011