ჩამოტვირთვები

პირველი ცირკულარი მეორე ცირკულარი
 
ფლაიერი თეზისების კრებული

ლოგო
 

 

პრეზენტაციები

პროფ.შ. სამსონია
"ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა სინთეზის ძირითადი მიმართულებანი"


პროფ.თ. აგლაძე
"ნანონაწილაკების მდგრადობა. ზომაზე დამოკიდებული თერმოდინამიკა და კინეტიკა"


პროფ. ე.ელიზბარაშვილი
"ეფექტური პრეზენტაციის საიდუმლოებანი"

 

ავტორთა საყურადღებოდ –

ნაშრომის შაბლონი –