კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

2011 წლის 26 თებერვალს საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში (ორგანული ქიმიის მიმართულება, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი) ტარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს".

საორგანიზაციო კომიტეტი იწვევს კონფერენციაში მონაწილოების მისაღებად ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდა მეცნიერს, დოქტორანტს, მაგისტრანტს.

საორგანიზაციო კომიტეტი შეგიქმნით ყველა აუცილებელ პირობას, რათა თქვენი მონაწილეობა კონფერენციაში იყოს ნაყოფიერი.

კონფერენციის  სამდივნო

302 ოთახი, III სართული,
ორგანული ქიმიის მიმართულება
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
69 კოსტავა ქ., თბილისი 0175, საქართველო
ტელ: (995 32) 335201
ელ–ფოსტა:  contact@chemistry.ge