კონტაქტი

 

კონფერენციის  სამდივნო

302 ოთახი, III სართული,
ორგანული ქიმიის მიმართულება
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
69 კოსტავა ქ., თბილისი 0175, საქართველო
ტელ: (995 32) 335201
ელ–ფოსტა:  contact@chemistry.ge