პროგრამა

26 თებერვალი, 2011

10.00–11.00 რეგისტრაცია
11.00–11.30 კონფერენციის გახსნა
11.30-13.00 პლენარული მოხსენებები
13.00–13.30 Coffee Brake
13.30-15.30  სტენდური მოხსენებები
15.30-16.30 კონფერენციის დახურვა
16.30-  ლანჩი
   

* პროგრამამ შეიძლება განიცადოს ცვლილება.
  მოხსენებების ზუსტი განრიგი გამოქვეყნდება მოგვიანებით