მადლიერება

ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენციის "ქიმია დღეს - 2011" საორგანიზაციო კომიტეტი მადლიერებას უცხადებს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს ფინანსური მხადრაჭერისათვის.

საორგანიზაციო კომიტეტი ასევე დიდი მადლობას  უხდის გვერდში დგომისა და უანგარო დახმარებისათვის:


ასოც. პროფესორ
მალხაზ რაზმაძეს

ასოც. პროფ.
თამაზ ქარქუსაშვილი

დოქტორ
ინგა ლომაძეს

დოქტორ
თეა მათითაიშვილს

შორენა კენჭაძეს

ნინო კვერაშვილს

ნინო ობოლაშვილს